Kategorizácia na rok 2013

A kategórie B kategórie
kategória roč. narodenia kategória roč. narodenia
1. kategória 2006 - 2007    
2. kategória 2005    
3. kategória 2004 najmladšie žiačky B 2004
4. kategória 2003 mladšie žiačky B 2002 - 2003
5. kategória 2001 - 2002    
St. žiačky A 2000 staršie žiačky B 2000 - 2001
Juniorky A 1998 - 1999 juniorky B 1998 - 1999
Ženy A 1997 a staršie ženy B 1997 a staršie