O nás

  • klub pravidelne navštevuje viac ako 100 detí,
  • náš klub navštevujú dievčatá od 4 rokov , zúčastňujú sa pretekov v kategóriách - predškoláčky, mladšie  žiačky, staršie žiačky, juniorky a ženy, v sekcii  Gymnastika pre všetkých ( GPV)  a športová gymnastika ( ŠG),
  • s deťmi pracuje 10 trénerov, s kvalifikačnými triedami z nich dvaja pôsobia aj ako rozhodcovia II. a I. triedy
  • všetci členovia klubu sú aj členmi Slovenskej gymnastickej federácie
  • pravidelne sa zúčastňujeme súťaží poriadaných SGF- Slovenský pohár, pohárových a klubových súťaží, ktoré aj sami usporadúvame
  • GK Pavlo má za sebou niekoľko rokov úspešnej práce s deťmi predškolského a školského veku. Od roku 2001 spolupracujeme so Slovenskou gymnastickou federáciou, ktorá zabezpečuje niektoré materiálne podmienky klubu a kontroluje výkonnostný rast talentovaných detí.