Súťaže

Termínová listina - SGF

Súťažíme pod organizačným vedením Slovenskej gymnastickej federácie.

Všetci súťažiaci pretekári musia mať vystavený platný registračný preukaz SGF s potvrdením lekárskej prehliadky platný na 1 rok.

Kompletné výsledky všetkých súťaží nájdete na stránke SGF.