6-7 ročné

Všeobecné pokyny

 1. Východisková známka na všetkých náradiach:  10 bodov.
 2. Pri nesplnení predpísaných prvkov v zostavách je  zrážka: - 1,0 bod za každý predpísaný prvok.

Preskok

 2.   Pod mostíkom je povolená  podložka vo výške 10 cm.

 1. Premet vpred cez molitanové kocky vo výške 90 cm s dopadom na chrbát.

 

Bradlá

 Zrážky:                                   90° :                - 0,0 boda

 1. Výmyk ťahom obojnožne
 2. zákmih

                                                90° - 45°:        - 0,1 boda

                                               menej ako 45° - 0,3 boda

 1. toč vzad
 2. zákmihom vzpor stojmo znožmo
 3. podmet

Zrážky:                                         nad úrovňou žrde:      - 0,0 boda

                                                           na úrovni žrde:           - 0,1 boda

                                               pod úrovňou žrde       - 0,3 boda

 Môžu robiť s pauzou.

Kladina - výška: 125 cm, pod kladinou žinenky vo výške 20 cm, zostava s povinnými prvkami

 1. váha predklonmo

 – zrážky:                                nad horizontálu - 0,0 boda

v horizontále      - 0,3 boda

pod horizontom - 0,5 boda

 1. kotúľ vpred do stojky na ramenách   (sviečky),  výdrž 2 sekundy

 – zrážky: chýbajúca výdrž:  - 0,5 boda

 1. obrat vo výpone obojnožne o 180°
 2. dva skoky z tretej pozície do tretej pozície, vo väzbe výmena nôh – zrážky:  - 0,3 boda
 3. zoskok s prednožením roznožmo (šťuka )

Prostné – povinné prvky v zostave po línii, alebo v priestore

 1. stojka – kotúľ vpred cez napnuté nohy do stoja
 2. pomalý premet vzad
 3. stojka na rukách do vzporu stojmo prehnute (mostíka), stoj  - naznačiť stojku a následne naznačiť most – ak nenaznačí stojku zrážky 0,1 ak nenaznačí most  0,1
 4. skok prednožmo strižný (nožničky)

zrážky:                                   nohy nad horizontálou  - bez zrážky

                                               v úrovni horizontály     - 0,3 boda

                                                           pod horizontálou          - 0,5 boda

 1. skok s prehnutím do mierneho podrepu, stoj

- zrážky:   bez prehnutia – 0,3 boda.