Naší sponzori - ktorí nám pomáhajú v kvalitnejšej práci s deťmi, za čo im patrí obrovská VĎAKA. 

 

  firma GD - TEAM,  a.s.

 
 
 

Konštrukta - Industry, a.s.