Pavlo n.o. - nezisková organizácia

Nezisková organizacia

18.07.2022 09:35
Pavlo n.o. Nezisková organizácia bola založená v roku 2006 za účelom získania finnančných prostriedkov aj z iných zdrojov na zriadenie špecializovanej gymnastickej telocvične, ako jedna z možností podpory gymnastického klubu. Za 5 rokov, ktoré má Pavlo n.o. oprávnenie získavať 2% z daní sa tieto...