9 ročné

Všeobecné pokyny

  1. Východisková známka na všetkých náradiach: 10 bodov.
  2. Pri nesplnení predpísaných prvkov v zostavách je zrážka: - 1,0 bod za každý predpísaný prvok.
  3. Zoskok z náradia - zapichnúť: + 0,1 boda.

Preskok

     -          Vykonajú sa dva premety vpred cez preskokový stôl /125 cm/. Započíta sa lepší preskok.

-          Povolená je podložka pod mostík vo výške 10 cm.

-          Dva mostíky – zrážka: -1,0 bod 

 

Bradlá – povinné prvky

 1.   Vzoprenie vzklopmo zákmihom do stojky na rukách

- zrážky pri zákmihu do stojky:         do 10° :                       - 0,0 boda

                                                           10° - 30°:                    - 0,1 boda

                                                           30° - 45°:                    - 0,3 boda

                                                           menej ako 45°:            - 1,0 boda, prvok sa nepočíta

2.   premyk /nie do stojky na rukách/

      zrážky:            menej ako 90° - 1,0 bod, prvok sa nepočíta

3.   vzoprenie vzklopmo, zákmih do vzporu stojmo /znožmo/

4.   zmena žrde /akákoľvek/

5.   vzoprenie vzklopmo na hornej žrdi

6.   cez kmih veľvýmyk  /môže byť aj  veľtoč/

zrážky:                                                           cez vystreté ruky         – 0,0 boda

                                                                 pokrčené ruky              – 0,1 – 0,5 boda z pravidiel FIG

7.  podmet alebo saltový prvok

zrážky /týkajúce sa salta/:                  nad žrďou                   - 0,0 boda

úroveň žrde                - 0,1 boda

pod žrďou                  - 0,3 boda

                        /týkajúce sa podmetu/                        úroveň žrde                - 0,0 boda

                                                                       pod žrďou                   - 0,1 – 0,5 boda

      Bonifikácia: salto + 0,3 boda

     

Kladina – minimálne 3 rady, povinné prvky:

  1. Obrat minimálne  o 360° vo výpone jednonožne  0 - 45° -        0,1 boda

45° - 90° -    0,3 boda

viac ako 90° - 1 bod

  1. dva rozdielne pomalé premety
  2. 1 rovnovážny cvičebný tvar /pravidlá FIG / - ak váha predklonomo (musí byť v rozsahu 180° /pravidlá FIG - 4.102  /)
  3.                       
  4. skok s veľkým rozsahom – roznoženie 180° /pravidlá FIG /
  5. zoskok - akýkoľvek saltový prvok.                                  

 

     Prostné – povinné prvky v zostave, priestor 12x12 m s hudbou

 1.      Rondát - rýchly premet vzad (flik-flak) - salto vzad skrčmo

2.      rondát – tri rýchle premety vzad (flik- flaky)

3.      akrobatická väzba minimálne z 2 rôznych prvkov vpred

4.      obrat minimálne o 360° jednonožne  

5.      skok s veľkým rozsahom odrazom jednonožne, doskok ľubovoľne. Podľa pravidiel FIG