Športová gymnastika

  • Na súťažiach v športovej gymnastike žien sa cvičí na štyroch náradiach a to: preskok, bradlá, kladina, prostné
  • Úlohou športovej gymnastiky je pohybová výchova zameraná na vytvorenie všestranných pohybových základov ako prostriedok v rozvoji pohybovej inteligencie.
  • Výber športových talentov prebieha počas prvého roku absolvovania tréningov.
  • Talentovaná prípravka má  tréning zameraný na rozvoj špeciálnych schopností v športovej gymnastike,
  • Zúčastňuje sa súťaží Slovenského pohára v A,B kategóriách a M SR
  • Po úspešnom  absolvovaní kondičných a výkonnostných testov môžu byť gymnastky zaradené do Centra talentovanej mládeže s možnosťou účasti v národných súťažiach aj v kategórii A