Oznam o letnom sústredení v júli 2024

Letné sústredenie

27.03.2023 10:40
Je určené pre vekové kategórie dievčat aj chlapcov  od 6 rokov v čase od 8.00 – 15.00 hod., počas ktorých je pre deti zabezpečené stravovanie aj pitný režim. Sústredenie prebieha: rekreačný gymnastický tréning je prispôsobený veku a výkonnosti každého dieťaťa, uprednostňujeme súťaživú a hravú formu a pritom zvládnutie základných gymnastických cvikov. V gymnastickej hale je množstvo zaujímavých podnetov, ktoré nenechajú deti nečinné a tieto zážitky budú pre ne motivujúce pre ďalšiu športovú činnosť.  - Cena sústredenia je 130,-€ splatných hotovostne v deň nástupu.  - Tí zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky pre využitie rekreačného poukazu a chcú ho využiť prosím informujte nás o tejto skutočnosti pri prezentácii a vypíšte aj dalšie potrebné informácie. - Orientačné rozdelenie je na prvý týždeň prednostne - výkonnostná gymnastika a druhý a tretí týždeň-všeobecná gymnastika. Prihlasovanie je elektronické v záložke letné sústredenie:  

Letné sústredenie 2024