Vzdelávanie

pre záujemcov dávame do pozornosti možnosť štúdia na Osemročnom športovom gymnáziu.

V prípade dostatočného počtu prihlásených žiakov na športové gymnázium Trenčín, do triedy so zameraním na športovú gymnastiku, bude zaradená športová gymnastika medzi kmeňové športy tejto školy. To znamená, že dievčatá a chlapci by mohli absolvovať tréningy pravidelne v rámci vyučovania.