10 ročné

Všeobecné pokyny

      Preskok

 1. Východisková  známka na všetkých náradiach: 10 bodov.
 2. Pri nesplnení predpísaných prvkov v zostavách – zrážka: 1,0 bod za každý predpísaný prvok
 3. Zoskok z náradia - zapichnúť: + 0,1 boda.

      Skáču sa dva určené preskoky cez preskokový stôl /125 cm/:

a/ premet vpred

b/ cukahara skrčmo

-          výsledná známka sa vypočíta  ako priemer z obidvoch preskokov.

-          ak predvedie  pretekárka len 1 preskok, výsledná známka sa vydelí dvoma.

 

    Bradlá – povinné prvky

 

1.   Vzoprenie vzklopmo zákmihom do stojky na rukách

- zrážky pri zákmihu do stojky na rukách:   do 10° :            - 0,0 boda

                                                                   10° - 30°             - 0,1 boda

                                                                   30° - 45°             - 0,3 boda

                                                           menej ako 45°             - 1,0 boda, prvok sa nepočíta

2.   toč vzad do stojky na rukách /premyk/

zrážky:                                               do 10° :                       - 0,0 boda

                                                           10° - 30°:                    - 0,1 boda

                                                           30° - 45°:                    - 0,3 boda

                                                           45° - 90°:                    - 0,5 boda                                                     

menej ako 90°:           - 1,0 boda, prvok sa nepočíta

3. toč vzad vo vzpore stojmo (vystreté nohy) s prechodom na vyššiu žrď

zrážky:                                                           pokrčené nohy            - 0,1 – 0,5 boda

 1. vzoprenie vzklopmo a zákmihom stojka na rukách
 2. veľtoč vzad
 3. zoskok – napriamené salto vzad

zrážky:                                               nad žrďou                   - 0,0 boda

úroveň žrde                - 0,1 boda

pod žrďou                  - 0,3 boda

 

Kladina – minimálne 3 rady s povinnými prvakami:

 1. Pomalý premet vzad v nadväznosti s rýchlym premetom vzad (flik-flak s doskokom jednonožne/znožmo)

- zrážky:  bez väzby ......... - 1,0 boda

 1. pomalý premet vpred
 2. obrat o 360° jednonožne /vpred, vzad/

- zrážky: nedotočený obrat do  45°   - 0,1 boda

                            nedotočený obrat 45°-90° - 0,3 boda      

                      viac ako 90°                        - 1,0 boda, prvok sa nepočíta

4.   skok s veľkým rozsahom /pravidlá FIG /

5.   zoskok: rondát-salto vzad skrčmo 

 

Prostné – povinné prvky v zostave, priestor 12x12 m

 1. rondát-flik-tempo salto vzad-flik-salto vzad skrčmo
 2. gymnastická pasáž - /pravidlá FIG
 3. obrat jednonožne o 360° /vpred, vzad, bokom/-pravidlá FIG
 4. rondát-flik-toporné salto vzad
 5. premet vpred na jednu nohu-premet vpred na dve nohy-flik vpred

zrážky:                                                           bez väzby                               -0,3 boda

 

 1. kotúľ vzad do stoja na rukách cez vystreté paže