Náš tím

Marek Pavlíček - vedúci klubu

Marek Pavlíček - vedúci klubu
Rozhodca: Družstvo: zastupovanie všetkých družstiev

Mgr. Katarína Pavlíčková - vedúca klubu, hlavný tréner

Mgr. Katarína Pavlíčková - vedúca klubu, hlavný tréner
Trénerská trieda: Diplomovaný tréner, FTVŠ UK Bratislava, Coaches...