Mgr. Katarína Pavlíčková - vedúca klubu, hlavný tréner

Mgr. Katarína Pavlíčková - vedúca klubu, hlavný tréner
  • Trénerská trieda: Diplomovaný tréner, FTVŠ UK Bratislava, Coaches Academy - fundamentals gym. + II.st. školiteľ SGF sekcie GPV
  • Rozhodkyňa
  • Družstvo: reprezentantky klubu