Výber talentov

II.kolo výberu talentov 2021

06.10.2021 15:07
Dňa 20.10.2021 o 16.30 hod sa bude konať v našej telocvični II. kolo prijímacích testov. Podmienkou je prihlásenie detí maximálne do 7 rokov, prostredníctvom elektronického formulára - viď.: https://www.pavlo.sk/formulare/prihlaska-k-vyberu-do-klubu/  a uhradenie " testovacieho poplatku - min....

Prihláška k výberu