Výber talentov

1. kolo výberu 5 až 7 ročných talentov - dievčat ale hlavne chlapcov 2023

02.07.2023 15:07
Dňa 4.9.2023 v pondelok, o 16.00 hod sa bude konať v našej telocvični 1.kolo prijímacích testov. Podmienkou je prihlásenie detí od 5 rokov maximálne do 7 rokov, prostredníctvom elektronického formulára - viď.: https://www.pavlo.sk/formulare/prihlaska-k-vyberu-do-klubu/  a uhradenie "...

Prihláška k výberu