Výber talentov do klubu

17.08.2017 17:43
Dňa 2.9.2019 o 16.00 hod sa bude konať v našej telocvični I. kolo prijímacích testov. Podmienkou...

Prihláška k výberu