Výber talentov

2. kolo výberu 5 až 7 ročných talentov - dievčat ale hlavne chlapcov 2022

24.08.2022 15:07
Dňa 21.9.2022 v stredu, o 17.00 hod sa bude konať v našej telocvični 2.kolo prijímacích testov. Podmienkou je prihlásenie detí od 5rokov maximálne do 7 rokov, prostredníctvom elektronického formulára - viď.: https://www.pavlo.sk/formulare/prihlaska-k-vyberu-do-klubu/  a uhradenie "...

Prihláška k výberu