Výber talentov

I.kolo výberu talentov 2021

29.06.2021 13:07
Dňa 2.9.2021 o 17.00 hod sa bude konať v našej telocvični I. kolo prijímacích testov. Podmienkou je prihlásenie detí maximálne do 7 rokov, prostredníctvom elektronického formulára - viď.: https://www.pavlo.sk/formulare/prihlaska-k-vyberu-do-klubu/  a uhradenie " testovacieho poplatku - min....

Prihláška k výberu