2. kolo výberu 5 až 7 ročných talentov - dievčat ale hlavne chlapcov 2022

24.08.2022 15:07

Dňa 21.9.2022 v stredu, o 17.00 hod sa bude konať v našej telocvični 2.kolo prijímacích testov. Podmienkou je prihlásenie detí od 5rokov maximálne do 7 rokov, prostredníctvom elektronického formulára - viď.: https://www.pavlo.sk/formulare/prihlaska-k-vyberu-do-klubu/  a uhradenie " testovacieho poplatku - min. 3,- € " na mieste - (dar neziskovej organizácii PAVLO n.o., ako pokrytie časti nákladov za testovanie detí). Uzávierka elektronických prihlášok je v utorok  20.9.2022. Deti si prinesú športové oblečenie a testy budú vykonávať samostatne bez asistencie rodiča. Preto žiadame rodičov, aby sa počas testovania zdržiavali iba vo vyhradenom priestore. Testy pozostávajú z:

  • optického zhodnotenia postavy,
  • fyzického preskúšania,
  • kontroly fyziologického stavu kostrového a svalového aparátu.

Účelom výberových testov je nájsť a vybrať talentované deti pre súťažnú športovú a nie pre rekreačnú alebo záujmovú gymnastiku. Preto vzhľadom k predošlým skúsenostiam prosíme rodičov, aby zvážili prihlásenie svojich detí na testovanie, pokiaľ budú na svoj vek vysoké, s nadváhou alebo nesamostatné. Takéto deti nebudú prijaté. 

Pri neúspešnom absolvovaní akejkoľvek časti testov, adept už nebude môcť pokračovať v ďalšom testovaní. Rešpektujte prosím naše rozhodnutia, určite máme na ne pádny dôvod. Prosíme rodičov, aby po absolvovaní testov opustili telocvičňu z dôvodu ďalších vnútorných organizačných a športových aktivít. Vyhodnotenie testov (úspešné aj neúspešné) zašleme e-mailom.

P.S. Pre deti, ktoré nebudú prijaté máme však cvičenia " Detí s rodičmi" ktorých sa môžu pravidelne zúčastňovať. Informácie nájdete taktiež na našej stránke.

Za pochopenie ďakujeme.

Späť