Gymnastický PAVLO Cup zimná časť

Vážení rodičia

Tento rok sme pre Vaše deti pripravili znovu náš domáci klubový pretek, ktorý sa bude konať v sobotu 17.12.2022 o 10.00 hod v našej telocvični. Je určený pre dievčatá a chlapcov, ktorí sa na sútaže počas roka nepripravujú ale svoju výkonnosť si chcú porovnať s ostatnými cvičencami.

Podmienkou účasti je členstvo v našom klube - nepretekári ( a naši pretekári - sú vítaní v radoch divákov alebo ako organizačný personál )

Niektorí pretekári Vám radi ukážu svoje reprezentačné zostavy

Prihlásenie je cez elektronický formulár (prihlášku ) dolu :

alebo na našej webovej stránke:  https://www.pavlo.sk/formulare/pavlo-cup2/

 

Vyhlasovateľ:        GK PAVLO TN

Miesto konania: gymnastická hala – Výstavisko TN

Dátum: 17. december 2022

Prihlášky – elektronickou formou najneskôr do 12. decembra 2022

 

Kategórie : dievčatá                       

slniečka, najmladšie žiačky, mladšie žiačky, staršie žiačky

Kategórie : chlapci                      

slniečka, najmladší žiaci, mladší žiaci, starší žiaci

Obsah súťaže: dievčatá  : prostné, preskok

chlapci :  kruhy, preskok, prostné

  • Štartovné - od symbolických 3,-€ do .... hotovostne v deň konania pri prezentácii
  • Oblečenie : dievčatá - gymnastický dres, upravené vlasy
  •                  chlapci - trenírky a tričko
  • Ceny: cvičenci na 1.-3. mieste obdržia, medailu, diplom a upomienkové darčeky a ostatní pretekári obdržia malé drobnosti.
  • Časový rozpis: 9.00 – 9.50 prezentácia a rozcvičenie
  • 10.00 začiatok súťaže
  • 12.00 vyhodnotenie výsledkov

Tešíme sa na Vašu účasť.  Kolektív trénerov GK PAVLO

  • Touto cestou ponúkame (tak ako každú súťaž) možnosť participovať na súťaži formou prispenia do súťaže napr. vecnými cenami, sladkosťami, ovocím, ... alebo zviditelniť svoju firmu malými reklamnými predmetmi. Ak budete  chcieť, tak najneskôr 3 dni pred konaním súťaže. Planovaný počet je 8 sad pre víťazov a na celkový počet prihlasených sa informujte cca 13.12.  Pomôžete nám tým pripraviť pre Vaše, a všetky súťažiace deti, potešenie a milé zážitky zo súťaže. 

 

Vianočný Pavlo Cup 2022