Metodika

Tento metodický materiál spracoval Gymnastický klub Pavlo so svojimi dievčatami pre potreby Slovenskej gymnastickej federácie.

Gymnastický štvorboj - zostavy

                                              Preskok A

                                              Preskok B , C

                                              Hrazda A ,B

                                              Lavička B

                                              Prostne B , A - bez posledného premetu bokom

                                              Hrazda C

                                              Lavička C

                                              Prostne C