Nezisková organizacia

18.07.2022 09:35

Pavlo n.o.

Nezisková organizácia bola založená v roku 2006 za účelom získania finnančných prostriedkov aj z iných zdrojov na zriadenie špecializovanej gymnastickej telocvične, ako jedna z možností podpory gymnastického klubu. Za obdobie, ktoré má Pavlo n.o. oprávnenie získavať 2% z daní sa tieto peniaze použili na spolufinancovanie Master trampolíny a detského programu. Na základe výzvy o mimoriadnu finančnú pomoc a vďaka rýchlej reakcii niekoľkých rodičov sa podarilo koncom roku 2011 našetrenú sumu použiť na kúpu kobercového povrchu akrobatickej podlahy. V ďalších rokoch sa zakúpil molitan na výrobu doskokového povrchu, vymenili sme novy molitan v doskokovej jame, zakúpili sme žinienky na doskoky, detské metodické pomôcky, financovali sa opravy a údržba poškodeného náradia a náčinia za čo patrí všetkým prispievateľom nesmierna vďaka. Budeme radi, ak sa nám spoločnými silami podarí udržať finančný stav účtu na takej úrovni, aby sa mohli  priebežne vyzbierané prostriedky  použiť na kúpu náradia aj v budúcnosti. Ak viete odporučiť našu neziskovú organizáciu ďalším ľudom alebo firmám, budeme Vám veľmi vďační.

Zároveň chceme touto cestou poďakovať darcom 2% daní z predchádzajúcich rokov a obzvlášť aj tým, ktorých deti už do nášho klubu nechodia. Myslíme si, že toto je jedna z možností, ako pozdvihnúť úroveň gymnastického klubu, ktorý si od roku 2002 svojou úspešnou činnosťou vybudoval sympatie v povedomí občanov Trenčína a blízkeho okolia.

Za akúkoľvek pomoc, Vám vopred ďakujeme spoločne s deťmi.

Údaje pre darovanie :Obchodné meno (Názov): PAVLO n.o.
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO/SID: 37923404
Sídlo: 91105 Trenčín, Školská 9



 

Späť