Letné sústredenie

09.06.2020 13:40

Letné sústredenie 2020

17.04.2018 13:40

www.pavlo.sk/formulare/aa/

- výkonnostná gymnastika - pretekári:  6 - 10.júl 2020

- kondičná gymnastika - nepretekári:   13 - 17. júl 2020

Je určené pre vekové kategórie dievčat aj chlapcov  od 6 rokov v čase od 8.00 – 15.00 hod., počas ktorých je pre deti zabezpečené stravovanie aj pitný režim. Forma sústredenia prebieha nasledovne: rekreačný gymnastický tréning je prispôsobený veku a výkonnosti každého dieťaťa, uprednostňujeme súťažívú a hravú formu a pritom zvládnutie základných gymnastických cvikov. V gymnastickej hale je množstvo zaujímavých podnetov, ktoré nenechajú deti nečinné a tieto zážitky budú pre ne motivujúce pre ďalšiu športovú činnosť.

Cena sústredenia je 90,-€ splatných hotovostne v deň nástupu.

Pozor:

Prihlasovanie je elektronické cez formulár, ktorý nájdete v záložkách vľavo: https://www.pavlo.sk/formulare/aa/Viac tu: https://www.pavlo.sk/news/a/

- výkonnostná gymnastika - pretekári:  6 - 10.júl 2020

- kondičná gymnastika - nepretekári:   13 - 17. júl 2020

Je určené pre vekové kategórie dievčat aj chlapcov  od 6 rokov v čase od 8.00 – 15.00 hod., počas ktorých je pre deti zabezpečené stravovanie aj pitný režim. Forma sústredenia prebieha nasledovne: rekreačný gymnastický tréning je prispôsobený veku a výkonnosti každého dieťaťa, uprednostňujeme súťažívú a hravú formu a pritom zvládnutie základných gymnastických cvikov. V gymnastickej hale je množstvo zaujímavých podnetov, ktoré nenechajú deti nečinné a tieto zážitky budú pre ne motivujúce pre ďalšiu športovú činnosť.

Cena sústredenia je 90,-€ splatných hotovostne v deň nástupu.

Pozor:

Prihlasovanie je elektronické cez formulár, ktorý nájdete v záložkách vľavo: https://www.pavlo.sk/formulare/aa/Viac tu: https://www.pavlo.sk/news/a/

- výkonnostná gymnastika - pretekári:  6 - 10.júl 2020

- kondičná gymnastika - nepretekári:   13 - 17. júl 2020

Je určené pre vekové kategórie dievčat aj chlapcov  od 6 rokov v čase od 8.00 – 15.00 hod., počas ktorých je pre deti zabezpečené stravovanie aj pitný režim. Forma sústredenia prebieha nasledovne: rekreačný gymnastický tréning je prispôsobený veku a výkonnosti každého dieťaťa, uprednostňujeme súťažívú a hravú formu a pritom zvládnutie základných gymnastických cvikov. V gymnastickej hale je množstvo zaujímavých podnetov, ktoré nenechajú deti nečinné a tieto zážitky budú pre ne motivujúce pre ďalšiu športovú činnosť.

Cena sústredenia je 90,-€ splatných hotovostne v deň nástupu.

Pozor:

Prihlasovanie je elektronické cez formulár, ktorý nájdete v záložkách vľavo: https://www.pavlo.sk/formulare/aa/Viac tu: https://www.pavlo.sk/news/a/

- výkonnostná gymnastika - pretekári:  6 - 10.júl 2020

- kondičná gymnastika - nepretekári:   13 - 17. júl 2020

Je určené pre vekové kategórie dievčat aj chlapcov  od 6 rokov v čase od 8.00 – 15.00 hod., počas ktorých je pre deti zabezpečené stravovanie (desiata, obed, olovrant) aj pitný režim. Forma sústredenia prebieha nasledovne: rekreačný gymnastický tréning je prispôsobený veku a výkonnosti každého dieťaťa, uprednostňujeme súťažívú a hravú formu a pritom zvládnutie základných gymnastických cvikov. V gymnastickej hale je množstvo zaujímavých podnetov, ktoré nenechajú deti nečinné a tieto zážitky budú pre ne motivujúce pre ďalšiu športovú činnosť.

Cena sústredenia je 90,-€ splatných hotovostne v deň nástupu.

Pozor:

Prihlasovanie je elektronické cez formulár, ktorý nájdete v záložkách vľavo:

https://www.pavlo.sk/formulare/aa/

Späť