Letné sústredenie

27.03.2023 10:40

Je určené pre vekové kategórie dievčat aj chlapcov  od 6 rokov v čase od 8.00 – 15.00 hod., počas ktorých je pre deti zabezpečené stravovanie aj pitný režim. Sústredenie prebieha: rekreačný gymnastický tréning je prispôsobený veku a výkonnosti každého dieťaťa, uprednostňujeme súťaživú a hravú formu a pritom zvládnutie základných gymnastických cvikov. V gymnastickej hale je množstvo zaujímavých podnetov, ktoré nenechajú deti nečinné a tieto zážitky budú pre ne motivujúce pre ďalšiu športovú činnosť. 

- Cena sústredenia je 130,-€ splatných hotovostne v deň nástupu. 

- Tí zamestnanci, ktorí spĺňajú podmienky pre využitie rekreačného poukazu a chcú ho využiť prosím informujte nás o tejto skutočnosti pri prezentácii a vypíšte aj dalšie potrebné informácie.

- Orientačné rozdelenie je na prvý týždeň prednostne - výkonnostná gymnastika a druhý a tretí týždeň-všeobecná gymnastika.

 

Späť