Archív článkov

Variabilné symboly detí

25.09.2013 00:00
Platby za gymnastiku uhraďte na číslo účtu 520700 - 420 289 78 46/8360 s prideleným variabilným symbolom. Pripomíname, že platba má byť uhradená mesiac vopred a to minimálne za 3 mesiace. Za pochopenie a vzájomnú spoluprácu...

Vianočné prázdniny

21.12.2011 20:36
Počas vianočných prázdnin od štvrtku 22.12.2011 do 8.1.2012 sa nebudú konať cvičenia  " Rodičov s deťmi "

Prvá prezentácia telocvične

23.08.2011 20:25
V týchto dňoch sa nám podarilo úspešne presťahovať všetko naše náradie do areálu trenčianského výstaviska, pavilón č.4, kde momentálne prebieha montáž náradia. Dňa 27.8.2011 (sobota) od 10.00hod. prebieha v tomto areáli výstava (pod názvom DETSKý SVET, INTERTOYS a Kôň), počas ktorej chceme po prvý...

Nové priestory

13.08.2011 08:49
Je nám potešením oznámiť, že od 1.septembra 2011 začíname cvičiť v nových priestoroch. Tieto kvalitnejšie priestory sa nachádzajú v areáli trenčianského výstaviska (Expo center a.s.) v pavilóne číslo 4 na prvom poschodí. Zároveň Vám oznamujeme, že celú športovú činnosť na ZŠ Východná a...

"Návrat do gymnastickej telocvične"

12.05.2011 10:41
Začiatkom marca sme konečne mohli rozostaviť časť gymnastického náradia, ale žiaľ tréningový čas zostal nezmenený - 2x týždenne. Polročný výpadok kvalitných tréningov výrazne obmedzil výkonnosť vo všetkých kategóriách, čo malo za následok umiestňovanie sa v druhej polovici štartového poľa....

Momentálny stav špecializovanej gymnastickej telocvične

15.02.2011 10:35
Blíži sa začiatok februára - termín opätovného rozloženia cvičebného náradia na ZŠ Východná. Po vzájomnej dohode s vedením školy z augusta 2010 sme uvoľnili priestor veľkej telocvične a náradie sme na 5 mesiacov presťahovali do malej telocvične. Avšak po aktuálnom oznámení vedenia školy zostáva...

Vypratanie gymnastického náradia

15.02.2011 10:34
Z dôvodu veľkých negatívnych zmien, ktoré nastali po dvoch rokoch bojovania sme museli v septembri 2010 pristúpiť k vyprataniu gymnastického náradia z priestorov telocvične. Na základe toho sme museli prehodnotiť prioritné aktivity nášho klubu a to znamenalo uprednostniť výkonnostné...