Pavlo cup

17.11.2017 17:48

Vážení rodičia

Tento rok sme pre Vaše deti pripravili znovu náš domáci klubový pretek, ktorý sa bude konať v sobotu 15.6.2019 o 9.00 hod v našej telocvični. Je určený pre dievčatá a chlapcov, ktorí sa na sútaže počas roka nepripravujú ale svoju výkonnosť si chcú porovnať s ostatnými cvičencami.

Podmienkou účasti je členstvo v našom klube - nepretekári ( a naši pretekári - sú vítaní v radoch divákov alebo ako organizačný personál )

Prihlásenie je cez formulár na našej webovej stránke:   https://www.pavlo.sk/formulare/pavlo-cup/

 • Gymnastický PAVLO Cup
 • Miesto konania: gymnastická hala – Výstavisko TN, pavilón 4
 • Dátum: sobota 15.6. 2019 o 9.00hod
 • Prihlášky – elektronickou formou najneskôr do 10.6.2019
 • Štartovné - 3,-€ hotovostne v deň konania pri prezentácii
 • Oblečenie : dievčatá - gymnastický dres, upravené vlasy
 •                    chlapci - trenírky a tričko
 • Ceny: cvičenci na 1.-3. mieste obdržia, medailu, upomienkové darčeky a ostatní pretekári obdržia malé drobnosti.
 • Časový rozpis: 8.00 – 8.50 prezentácia a rozcvičenie
 • 9.00 začiatok súťaže
 • 11.00 vyhodnotenie výsledkov
 • Po vyhodnotení presun na tenisové kurty ! Pozor zmena miesta ako doposiaľ ! - Tichá ulica - pri Radegaste na Sihoti 

  48°53'46.0"N 18°04'10.5"E

  (kde oficiálne ukončíme školskú sezónu, porozprávame, zašportujeme, pomaškrtíme,...
 • Touto cestou chceme osloviť rodičov, ktorí majú možnosť prispieť do súťaže vecnými cenami, sladkosťami, ovocím, ... alebo zviditelniť svoju firmu malými reklamnými predmetmi, aby tak urobili najneskôr 3 dni pred konaním súťaže.  Pomôžete nám tým pripraviť pre Vaše, a všetky súťažiace deti, potešenie a milé zážitky zo súťaže.
Späť