Poďakovanie za pomoc so súťažou

10.12.2023 14:31

Dodatočne chceme ešte písomne vyzdvihnúť pomoc pri zabezpečení našej súťaže Pavlo cupu, konanej 9.12.23, rôznymi predmetmi alebo občerstvením pre našich cvičencov, ktorí sa veľmi potešili. Menovite a vopred sa ospravedlňujeme rodinám, ktoré sme nespomenuli, by sme chceli veľmi poďakovať rodinám: 

D'Acriovej,

Ušiakovej,

Suchovskej,

Novosadovej,

Briškovej,

Vavrušovej,

Lahučkej,

Bartekovej,

Bartalošovej,

Babjakovej,

Kudrnovej,

Jánskej.

Veríme, že sme spoločne s Vami pripravili pekný zážitok pre Vaše deti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť