13.10.2022 14:12

Žiadame všetkých rodičov aby nevchádzali autami do areálu výstaviska, pretože nám tým z viacerých dôvodov koplikujete prevádzkovanie klubu. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie žiadosti. 

Späť