2% v roku 2019 trochu inak

04.02.2019 20:51

Vážení gymnastickí priatelia,

aj tento rok máte možnosť poukázať 2% zo svojich zaplatených daní v roku 2018 presne tam, kde chcete a tak pomôcť Vašim deťom a športujúcej mládeži. Aj vďaka Vašej priazni a doterajšej podpore môžeme organizovať tréningy pre deti a mládež a zlepšovať si prostredie a podmienky športovej prípravy.
Vyslovujeme tiež ubezpečenie, že takto získanú podporu využijeme na prospech všetkých, ktorí sa či už ako činovníci, alebo priamo ako aktívni športovci, spolupodieľajú na rozvoji činnosti nášho gymnastického klubu.

Čo treba urobiť, ak sa rozhodnete darovať 2% práve nám?

Tento rok bude postup trochu iný, z dôvodu našej chyby, ktorou sa nám tento rok nepodarilo registrovať našu organizáciu. Preto to chceme po vzájomnej dohode s doleuvedeným združením využiť tak, že sústredíme tlačivá o darovaní u nás :

(s trvalým pobytom, ktorý podlieha daňovému úradu v Trenčíne)

a

(s trvalým pobytom podliehajúci inde ako okres TN, nám stačí kópia poslana na / info@pavlo.sk / a originál môžete odovzdať príslušnému daňovému úradu pod ktorý patríte)

a následným spočítaním si refundujeme protihodnotu od doleuvedeného združenia.

 

1/ ak si robíte daňové priznanie sami, vpíšte doň prosím údaje o doleuvedenom združení alebo si stiahnite príslušné tlačivo:

Názov : Športový klub Real team Trenčín, o.z.

 Právna forma: Občianske združenie

Adresa: Hroznová 2257/40, 91105 Trenčín

IČO: 36130036

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2018Real team.pdf

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2018Real team.pdf (280358)
Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2018Real team.pdf (765910)
 

2/ ak Vám robí daňové priznanie zamestnávateľ, tak 2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

K doleuvedenému potvrdeniu,

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (77,4 kB)

( O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ) ktoré Vám vystaví zamestnávateľ, pripojíte doleuvedené vypísané tlačivo -

Vyhlasenie-o-poukazani-Real team.pdf (157041)

Dôležité je odovzdať originál alebo kópiu na tréningu trénerovi. Iba tak dokážeme vyčleniť 2%, ktoré chcete darovať práve pre nás.

 

Za všetky deti Vám srdečne ďakujeme

Späť