Gymnastický klub Pavlo hľadá

25.01.2022 20:34

záujemcov aj z radov rodičov o rozhodcovský kurz, ktorý je platný ďalšie 4 roky. Kedže klub je povinný vyslať na preteky minimálne jedného rozhodcu, potrebujeme vyškoliť čím viac adeptov aby sa mohli prípadne prestriedať. Za nedodanie rozhodcu platí klub pokutu. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na mail na základe, ktorého Vás budeme kontaktovať a informovať konkrétnejšie. Zatiľ máme termín pre mužskú gymnastiku určený na 11-13.3.22. Aby to nebolo zavádzajúce objasňujeme, že sa môžu prihlásiť aj ženy na mužskú gymnastiku a naopak.

Späť