Žiadame rodičov

25.09.2013 10:43

aby pri uhrádzaní platieb nezabudli na variabilné symboly z dôvodu správnej identifikácie platby a to aj pri daroch na neziskovú organizáciu tým rodičom, ktorých deti chodia na tréningy viac ako 2x do týždňa.

Za pochopenie ďakujeme

 

 

Späť