17.06.2024 21:05

V piatok 28.6.2024 sú VŠETKY TRÉNINGY ZRUŠENÉ a od 15.00 hod sme naplánovali každoročné ukončenie tréningovej sezóny pred prázdninami. Stretneme sa pri veľkom ohnisku pod hotelom Veverica v lesoparku Brezina. Pre tých, ktorí nevedia, v blízkosti sa nachádzajú detské ihriská aj bufet. Povinná výbava pre deti aj doprovod : priniesť si pre seba vlastné „ nízkokokalorické :-) špekáčky, .... na opečenie spolu s rôznorodým pitným režimom“.

Tešíme sa na Vašu účasť a spoločné príjemné posedenie, ktoré sa NEBUDE konať iba za predpokladu PADANIA TRAKTOROV. :-)))

Kolektív trénerov

Späť