Sústredenia

oznamujeme Vám, že každoročné denné gymnastické sústredenia sa konajú v našej telocvični v dvoch termínoch. Je určené pre všetky vekové aj výkonnostné kategórie dievčat aj chlapcov  v čase od 8.00 – 15.00 hod., počas ktorých je pre deti zabezpečené stravovanie, pitný režim a zvykom je aj jedno poobedie - regenerácia.  Orientačné rozdelenie je na prvý týždeň - výkonnostná gymnastika a druhý - všeobecná gymnastika.