Vypratanie gymnastického náradia

15.02.2011 10:34

Z dôvodu veľkých negatívnych zmien, ktoré nastali po dvoch rokoch bojovania sme museli v septembri 2010 pristúpiť k vyprataniu gymnastického náradia z priestorov telocvične. Na základe toho sme museli prehodnotiť prioritné aktivity nášho klubu a to znamenalo uprednostniť výkonnostné gymnastky, ktoré náš klub reprezentujú. Tým že nemáme vyhovujúce podmienky (priestorové aj časové) sme museli zrušiť družstvo chlapcov, všeobecnej gymnastiky dievčat aj samostatnú skupinku rodičov s deťmi do 5 rokov. Veríme, že tento stav nebude natrvalo a ako náhle sa situácia zlepší budeme sa snažiť podľa možností pozastavené družstvá otvoriť. Preto sme tento rok uprednostnili prijatie nových členov iba z radov predškolákov.

Za pochopenie Vám ďakujeme

Späť