Prenájom TELOCVIČNE

25.04.2021 09:52

Vzhľadom k tomu, že momentálna pandemická situácia nám nedovoľuje nateraz zahájiť cvičenia "Detí s rodičmi" a "cvičenia pre Verejnosť" sme sa rozhodli ponúknuť prenájom telocvične respekt. cvičebného náradia, uzavretým skupinám (rodiny, pribuzní, spoločne žijúce osoby, ... ). Cena za hodinu je  30,- €.

Až do uvoľnenia opatrení sú vyhradené termíny práve týchto cvičení:
utorky a štvrtky  17.00 - 18.00
stredy  17.30 - 18.30
Po dohode aj iné výnimočné termíny
objednávku si rezervujte na tel.č.:  0905 665 987 a  gk.pavlo.sro@gmail.com
Späť