Oznam o začatí tréningov

19.05.2020 15:50
Od stredy 20. mája sa otvárajú vnútorné športoviská pre kluby, preto aj my pristupujeme k zahájeniu cvičenia pre všetky tréningové skupiny. Tréningy všetkých skupín budú v nezmenených časoch. Je potrebné aby všetci zúčastnení dodržiavali doporučené hygienické opatrenia a nezdržiavali sa v priestoroch budovy ak to nieje nevyhnutné (pred a po tréningu). Uvítame, ak budú menšie deti v samoobslúžnych činnostiach samostatné. Cvičenec -
- rúško pred a po tréningu, príchod prezlečený v športovom úbore
- fľašky označené menom a priezviskom
- dezinfekcia rúk bude pri vstupe
 
Rodičiía, doprovod -
-použitie rúška,
-nevstupovať do budovy alebo telocvične
- kontakt s trénerom telefonicky
 
Vstup do areálu Výstaviska bude iba cez veľkú nákladnú bránu, ktorá bude pootvorená iba na priestor pre chodcov.
Telefonický kontakt na hlavnú trénerku 0905 119 396
Späť