Momentálny stav špecializovanej gymnastickej telocvične

15.02.2011 10:35

Blíži sa začiatok februára - termín opätovného rozloženia cvičebného náradia na ZŠ Východná. Po vzájomnej dohode s vedením školy z augusta 2010 sme uvoľnili priestor veľkej telocvične a náradie sme na 5 mesiacov presťahovali do malej telocvične. Avšak po aktuálnom oznámení vedenia školy zostáva situácia nezmenená. Naďalej máme obmedzený tréningový čas, čo znamená likvidáciu výkonnosti športových gymnastiek, reprezentantiek na úrovni SR, úplné zrušenie sekcie gymnastiky chlapcov, cvičenie rodičov s deťmi a dalších odvetví gymnastických športov -  trampolíny, športový aerobic, fitnes, ... .

Späť