Gymnastika na športovom gymnáziu - posledný termín talentových skúšok je 19.6. 2012

22.03.2012 22:01

Oznam pre
záujemcov o štúdium na Osemročnom športovom gymnáziu: https://www.sportgymtn.edu.sk/

II. termín talentových skúšok je 19.6. 2012.

V prípade dostatočného počtu prihlásených žiakov na športové gymnázium Trenčín, do triedy so zameraním na športovú gymnastiku, bude zaradená športová gymnastika medzi kmeňové športy tejto školy, tak ako je to na ŠG v Trnave . To znamená, že dievčatá a chlapci by mohli absolvovať tréningy pravidelne v rámci vyučovania.
Záujemci sa môžu predbežne informovať na:
info@pavlo.sk , 0905/119 396 alebo riaditeľ školy  riaditel@sgtn.tsk.sk ,032 / 6528 275 , 0905/638 347

Späť