15.10.2016 11:02

Tretie kolo výberu nových detí do prípravky sa uskutoční dňa 26.10.2016 (streda) o 17.30 hod a bude sa konať v našej telocvični . Prijímať budeme dievčatá 5-6 ročné a chlapcov 6-7 ročných. Deti absolvujú prijímacie výberové testy a na základe úspešného vykonania budú prijaté do klubu. Staršie deti môžu byť prijaté taktiež po úspešnom absolvovaní testov, avšak budú zaradené do poradovníka a následne umiestňované podľa voľných kapacít.

Späť